call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

ĐỐI TÁC My Account

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Lịch sự kiện Kinh tế

Lịch sự kiện kinh tế của Swiss Markets là điểm dừng chân lý tưởng cho dữ liệu kinh tế mới nhất. Tự động được cập nhật sau mỗi công bố, tại đây, bạn có thể biết khi nào các công bố tài chính lớn nhất của thế giới sẽ diễn ra cũng như giá trị dự kiến sẽ như thế nào. Bạn có thể lọc các kết quả dựa trên ngày tháng, quốc gia và/hoặc tầm quan trọng.


X

Call Me Back

Cảnh báo về Rủi ro:  Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu về các rủi ro có liên quan.  Thông báo Rủi ro Chung.