call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

ĐỐI TÁC My Account

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Khách hàng

 

Khách hàng Tổ chức / Công ty

Swiss Markets cung cấp sản phẩm giao dịch tùy chỉnh cho các tổ chức tài chính như ngân hàng, nhà môi giới, quỹ tự bảo hiểm và nhà giao dịch chuyên nghiệp với các giải pháp thanh khoản và công nghệ để giao dịch hàng trăm tài sản phái sinh.

Tài khoản công ty của chúng tôi đã được thiết kế cho nhà giao dịch tổ chức có khối lượng giao dịch cao. Chúng tôi đã hợp tác với một số nhà cung cấp thanh khoản để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có thể tận dụng một số chênh lệch cạnh tranh nhất mà thị trường phải cung cấp trong khi hưởng lợi từ mô hình khớp lệnh STP đích thực của chúng tôi.

Khách hàng Công ty và Tổ chức của chúng tôi nên đảm bảo rằng họ hiểu mọi rủi ro liên quan đến giao dịch sản phẩm phái sinh trước khi họ tiến hành mở tài khoản với Swiss Markets. Giao dịch tiềm ẩn rủi ro mất vốn cao. Khách hàng chịu trách nhiệm về cả lãi và lỗ phát sinh.

Mở Tài khoản Giao dịch Công ty với Swiss Markets là quy trình đơn giản. Chỉ cần hoàn tất biểu mẫu bên dưới và một trong những nhân viên tận tâm của chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn.

Quan tâm?

X

Call Me Back

Cảnh báo về Rủi ro:  Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu về các rủi ro có liên quan.  Thông báo Rủi ro Chung.