call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

ĐỐI TÁC My Account

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Rút tiền

Swiss Markets đặt mục tiêu giúp bạn rút tiền một cách dễ dàng và thoải mái. Chúng tôi luôn luôn đặt mục tiêu cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, vì vậy chúng tôi tìm cách xử lý mọi yêu cầu rút tiền được thực hiện trong vòng 24 giờ.

TÙY CHỌN THANH TOÁN CƠ QUAN QUẢN LÝ Đồng tiền PHÍ/HOA HỒNG THỜI GIAN XỬ LÝ RÚT TIỀN
EUR, USD, GBP, CHF
PLN, DKK, NOK, SEK
Được chi trả bởi Swiss Markets Được xử lý trong vòng 24 giờ* RÚT TIỀN
EUR, USD, GBP, CHF
PLN, DKK, NOK, SEK
Được chi trả bởi Swiss Markets Được xử lý trong vòng 24 giờ* RÚT TIỀN
EUR, USD, GBP
PLN, DDK, SEK
Được chi trả bởi Swiss Markets Được xử lý trong vòng 24 giờ* RÚT TIỀN
USD, EUR, CHF, GBP
PLN, SEK, NOK, DKK
Được chi trả bởi Swiss Markets Được xử lý trong vòng 24 giờ* RÚT TIỀN
USD, EUR, CHF, GBP
PLN, SEK, NOK, DKK
Được chi trả bởi Swiss Markets Được xử lý trong vòng 24 giờ* RÚT TIỀN
THÔNG TIN

Điều kiện

Một giao dịch rút tiền chỉ được chấp nhận nếu giấy tờ phù hợp được cung cấp để tài khoản giao dịch của khách hàng được xác minh đầy đủ. Các giao dịch rút tiền phải được thực hiện sử dụng cùng phương thức được sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của bạn, có nghĩa là chúng phải được chuyển tới tài khoản xuất phát.

Rút tiền

Việc rút tiền khỏi tài khoản giao dịch của Swiss Markets là một quy trình đơn giản. Bạn sẽ cần đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng, chọn tài khoản mà bạn muốn rút tiền, nhấp vào tùy chọn rút tiền và sau đó làm theo hướng dẫn để điền vào tất cả các trường được hiển thị cho bạn.

X

Call Me Back

Cảnh báo về Rủi ro:  Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu về các rủi ro có liên quan.  Thông báo Rủi ro Chung.