call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

ĐỐI TÁC My Account

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Đặc tính của Chênh lệch

Tại Swiss Markets, chúng tôi hiện cung cấp hai loại tài khoản riêng biệt: Tài khoản STP Truyền thống và Tài khoản STP có Chênh lệch thô, mà cả hai loại tài khoản này đi theo mô hình xử lý điện thanh toán xuyên suốt (STP).

Loại

Kim loại

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Đơn vị trên mỗi Lot

Point Value Per Lot

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Đòn bẩy
(Yêu cầu Ký quỹ)

Hoa hồng bằng USD

Metals XAUUSD 20 -2 -0.5 100 1 0.01 50 1% 5
Metals XAUEUR 47 -2 -0.5 100 1 eur 0.01 50 1% 5
Metals XAGUSD 13 -5 -2 100 0.1 0.01 50 1% 5
Metals XPTUSD 410 -4.5 -0.5 100 1 0.01 50 1% 5

Loại

Kim loại

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Đơn vị trên mỗi Lot

Point Value Per Lot

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Đòn bẩy
(Yêu cầu Ký quỹ)

Hoa hồng bằng USD

Metals XAUUSD 25 -2 -0.5 100 1 0.01 50 1% 0
Metals XAUEUR 52 -2 -0.5 100 1 eur 0.01 50 1% 0
Metals XAGUSD 63 -5 -2 100 0.1 0.01 50 1% 0
Metals XPTUSD 415 -4.5 -0.5 100 1 0.01 50 1% 0

Loại

Kim loại

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Đơn vị trên mỗi Lot

Point Value Per Lot

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Đòn bẩy
(Yêu cầu Ký quỹ)

Hoa hồng bằng USD

Metals XAUUSD 25 -2 -0.5 100 1 0.01 50 5% 0
Metals XAUEUR 52 -2 -0.5 100 1 eur 0.01 50 5% 0
Metals XAGUSD 63 -5 -2 100 0.1 0.01 50 10% 0
Metals XPTUSD 415 -4.5 -0.5 100 1 0.01 50 10% 0

Loại

Kim loại

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Đơn vị trên mỗi Lot

Point Value Per Lot

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Đòn bẩy
(Yêu cầu Ký quỹ)

Hoa hồng bằng USD

Metals XAUUSD 20 -2 -0.5 100 1 0.01 50 5% 5
Metals XAUEUR 47 -2 -0.5 100 1 eur 0.01 50 5% 5
Metals XAGUSD 13 -5 -2 100 0.1 0.01 50 10% 5
Metals XPTUSD 410 -4.5 -0.5 100 1 0.01 50 10% 5

Loại

Tài sản

Mở cửa

Đóng cửa

Nghỉ Giao dịch

Group XAUUSD 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
Group XAUEUR 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
Group XAGUSD 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
Group XPTUSD 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
X

Call Me Back

Cảnh báo về Rủi ro:  Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu về các rủi ro có liên quan.  Thông báo Rủi ro Chung.