call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

ĐỐI TÁC My Account

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Loại Tài khoản

Tại Swiss Markets, chúng tôi hiện cung cấp hai loại tài khoản riêng biệt: Tài khoản STP Truyền thống và Tài khoản STP có Chênh lệch thô, mà cả hai loại tài khoản này đi theo mô hình xử lý điện thanh toán xuyên suốt (STP).

Chỉ số Chứng khoán

Chỉ số chứng khoán là thước đo về hiệu suất tổng thể của một thị trường chứng khoán hoặc ngành công nghiệp cụ thể. Chẳng hạn, chỉ số S&P 500 bao gồm cổ phiếu từ 500 công ty được giao dịch trên sàn chứng khoán NASDAQ và NYSE. Tương tự, chỉ số NASDAQ-100 theo dõi các chứng khoán được phát hành bởi 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên sàn NASDAQ. Chỉ số Chứng khoán không thể được mua theo cùng cách như các chứng khoán mà chúng bao gồm. Việc tăng điểm và giảm điểm của chỉ số được xác định bởi hiệu suất tổng thể của các công ty công cộng được đưa vào tính toán và chúng được giao dịch bởi các nhà đầu tư thông qua việc sử dụng các công cụ phái sinh như CFD.

X

Call Me Back

Cảnh báo về Rủi ro:  Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu về các rủi ro có liên quan.  Thông báo Rủi ro Chung.