call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

ĐỐI TÁC My Account

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Loại Tài khoản

Tại Swiss Markets, chúng tôi hiện cung cấp hai loại tài khoản riêng biệt: Tài khoản STP Truyền thống và Tài khoản STP có Chênh lệch thô, mà cả hai loại tài khoản này đi theo mô hình xử lý điện thanh toán xuyên suốt (STP).

Hàng hóa

Hàng hóa được chia ra làm hai loại lớn: hàng hóa mềm và hàng hóa cứng. Hàng hóa mềm, còn được biết đến như là hàng hóa nông nghiệp (hàng mềm), ban đầu được canh tác từ đất như cacao, cà phê, bông và đường. Hàng hóa cứng là những hàng hóa được khai thác từ lòng đất, như đồng, kim loại quý và dầu thô. Để một hàng hóa có thể được giao dịch, nó phải đạt số lượng và chất lượng được tiêu chuẩn hóa, còn được gọi là phẩm cấp cơ sở. Điều này nhằm đảm bảo rằng các hàng hóa từ các nhà sản xuất khác nhau có thể được hoán đổi cho nhau khi được giao dịch trên một sàn giao dịch.

X

Call Me Back

Cảnh báo về Rủi ro:  Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu về các rủi ro có liên quan.  Thông báo Rủi ro Chung.