call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
Partnerzy Rejestracja

Twój kapitał jest zagrożony

Partnerzy My Account

Twój kapitał jest zagrożony

Rodzaje Kont

Obecnie w Swiss Markets oferujemy dwa różne typy kont: STP Classic oraz STP Raw, z których oba są zgodne z modelem STP (Straight Through Processing).

Indeksy giełdowe

Indeks giełdowy to miernik łącznych wyników określonego rynku akcji lub sektora przemysłu. Przykładowo indeks S&P 500 obejmuje akcje 500 spółek notowanych na giełdach NASDAQ i NYSE. Podobnie indeks NASDAQ-100 pozwala śledzić papiery wartościowe emitowane przez 100 największych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie NASDAQ. Indeksów giełdowych nie można kupować w taki sam sposób, jak zawartych w nich papierów wartościowych. Wzrosty i spadki kursów zależą od łącznych wyników wszystkich spółek w obrocie publicznym uwzględnianych w ramach obliczeń danego indeksu. W indeksy giełdowe inwestuje się za pośrednictwem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD.

X

Call Me Back

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel CFD jest wysoce spekulatywny i charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i należy upewnić się, rozumie się związane z tym ryzyko.